A CEURES projekt ( 2023-24) küldetése, hogy hozzájáruljon a városok ellenálló képességének növeléséhez Közép-Európában a legjobb gyakorlatok felkutatásával és a tudás megosztásával a várostervezők, önkormányzatok és fiatal szakemberek között, a Településfejlesztési Szövetség (HU) mint vezető partner, a Hradec Králové-i Egyetem (CZ), a Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences (PL), a Fórum Régiófejlesztési Központ (SK) és a PONTIBUS EGTC (SK-HU) együttműködése keretében.

A CEURES célja, hogy összegyűjtse az elmúlt években a V4-országokban a városi ellenálló képesség területén született szétszórt legjobb gyakorlatokat és tudást, és a maximális hatás érdekében a következőkön keresztül eljusson a legrelevánsabb célcsoportokhoz:

  • a legjobb gyakorlatok felkutatása valamennyi V4-országban
  • workshopok megvalósítása szakemberek számára
  • a legjobb gyakorlatok gyűjtemányének előkészítése és publikációja
  • gyakorlatias, többnyelvű képzési anyagok kidolgozása moduláris e-learning formájában
  • kísérleti képzés lebonyolítása
  • Közép-európai városi ellenálló képesség kézikönyv létrehozása

Civil Napok 2023 (A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalával együttműködve)

A Civil Napok 2023. november 29-30. között első ízben került megrendezésre Komáromban. A kétnapos esemény célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a szlovákiai magyar civil szervezeteknek és mindenkinek, aki a közösségért tenni szeretne, hogy találkozzanak, érdekes előadásokból, beszélgetésekből és egymástól tanuljanak, inspirálódjanak és együtt tervezzenek.

Konferenciánk kiemelt témája a civil szervezetek belső és külső hálózatosodása volt, mely vezérgondolat mindkét nap programját meghatározta.

A konferencia első napja nyitott volt különböző előadásokkal és beszélgetésekkel aktuális témákban. A második nap folyamán munkacsoportokban dolgoztunk. Szakemberek hívtak meg további szakembereket és aktív szereplőket különböző témakörökben, hogy megfogalmazzák az adott téma vízióját a szlovákiai magyar közösségben és megtervezzék munkájukat az elkövetkező egy évre.

Learning for Peace (a Fórum Intézet konzorcium keretében)

Az ERASMUS+ program által támogatott és a bécsi Sigmund Freud Egyetemmel együttműködve 2023-ban megvalósított Tanulás a békéért projekt azt kutatta, hogy a múlt történeteit hogyan tudnánk felhasználni oktatási programokban azzal a céllal, hogy az emberek kritikusabban tekintsenek a történelemre, és ezáltal a jelenlegi populista, agresszív politikai irányzatokra, amelyek a múltban bizonyítottan háborúkba és gazdasági válságokba taszítottak társadalmakat. A projekt eredménye ajánlások pedagógusoknak arról, hogyan lehet a múltbeli konfliktusokról felvett történetek felhasználni a tanítási folyamatban.

Maďari.sk (A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalával együttműködve)

A maďari.sk podcast célja a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség érdekes személyiségeinek bemutatása, akik személyes történeteiken keresztül szlovák nyelven ismertetik a szlovákiai magyarok életét és kultúráját. A podcast 2022-ben jött létre, és a madari.sk weboldalon és az összes nagyobb streaming szolgáltatáson keresztül elérhető. A podcast házigazdája Gabika Zubríková, a DÁSATO című sikeres podcast műsor szlovák műsorvezetője. A vendégek a szlovákiai magyar közösség sokszínűségét képviselik szakma, ágazat, életkor vagy nem szempontjából. Az interjúk körülbelül 30-35 percesek, és céljuk, hogy a szlovák hallgatók számára közelebb hozzák a szlovákiai magyarok életét és a szlovákokkal való együttélésről alkotott nézeteiket.

Maradok / Chcem tu zostať (a Fórum Intézet konzorcium keretében)

A 2023-as parlamenti választásokra készülve a Fórum Intézet koordinálta a Maradok / Chcem tu zostať kampány magyar részét. A fiatalokat különböző dél-szlovákiai magyar partnerszervezettel, elsősorban a Diákhálózattal együttműködve valósítottuk meg. Lefordítottuk a központi weboldalt, létrehoztuk és menedzseltük a magyar nyelvű szociális média-kommunikációt, beszélgetéseket szerveztünk fiatalokkal és szeptember 28-án Carson Coma koncertet szerveztünk Somorján, melyre több száz fiatal látogatott el.

A Chcem tu zostať kampány célja az volt, hogy meggyőzzük a fiatalokat arról, hogy az ő szavazatuk is számít és ezért ők is adják le a voksukat.

A kampány fő kezdeményezői az Občianska platforma pre demokraciu, Memo 98, Nadácia otvorenej spoločnosti (Nyitott Társadalom Alapítvány) és a Nadácia Pontis (Pontis Alapítvány) voltak. A kampány szigorúan pártatlan volt. Nem irányult egyetlen politikai párt vagy jelölt ellen sem, és nem fejezte ki egyetlen politikai párt vagy jelölt támogatását sem. Ez egy polgári mozgósító kampány volt azzal a céllal, hogy támogassa a demokratikus rendszert, ösztönözze a fiatalokat a közügyek iránti érdeklődésre és a választásokon való részvételre.

Nagyszombat Megye Kulturális Fejlesztési Stratégiája a 2023-2027-es évekre (a Fórum Intézet konzorcium keretében)

Munkatársunk, Lelovics Andrea 2022-23-ban részt vett a nagyszombati kulturális stratégia megfogalmazásában, melyet a megye participatív formában valósított meg. Ennek keretében magyar nyelvű találkozókat is szerveztek a nem formális kultúra képviselőivel, melyeket Andrea facilitált, és a stratégiában kiemelt helyet foglal el a magyar kultúra és a multikulturalitás támogatása és fejlesztése a megyében. Ezeket a részeket Andrea a megyei önkomrányzat tagjai előtt május 30-án prezentálta.

Focus on Impact

A Focus on Impact projektet az ERASMUS+ program keretében valósítottuk meg a magyarországi Fruit of Care társadalmi vállalkozással együttműködve 2021-22-ben. A projekt  elsődleges céljává a fenntarthatóság, vagy más néven pozitív és fenntartható társadalmi/környezeti hatásgenerálás elősegítése vált, szektorokon átívelő módon, különös tekintettel a vállalati és a társadalmi fókuszú szervezetek együttműködésének támogatására Magyarországon, valamint az egyéni és családi erőforrásokkal gazdálkodó (társadalmi célú) befektetők hatásfókuszú döntéshozatalára és közösségépítésére Szlovákiában.

A Fórum Régiófejlesztési Központ a Focus on Impact projekt keretében a nemzetközi szakemberekkel közösen kialakított Ökoszisztéma térképből és a projekt keretében elvégzett fókuszcsoport-lekérdezésekből és mélyinterjúkból kiindulva kialakította új szolgáltatói csomagját, mely a társadalmi hatást finanszírozó egyének, önkormányzatok, valamint kis- és középvállalkozásokat célozza meg, és mely szolgáltatói csomag a SIGNIFINANCE nevet kapta.

CivilMap (a Fórum Intézet konzorcium keretében)

A CivilMap – szlovákiai magyar civil szervezetek adatbázis létrehozásával 2021-22-ben a Fórum Intézet és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala arra a hiányra reagált, hogy nem létezik olyan adatbázis, ami tömöríti a kisebbségi vonatkozású civil szervezeteket és társulásokat. Az adatbázis interaktív és funkciói legtöbbjében a nyilvánosság számára is hozzáférhető. Kialakításakor figyelembe vettük a tapasztalatokat hasonló projektekkel, a kategóriák és kérdések megfogalmazásakor pedig a szlovákiai és nemzetközi standardokat annak érdekében, hogy az adatbázis felhasználóbarát és könnyen értelmezhető legyen hazai és külföldi érdeklődők számára egyaránt. Az adatgyűjtést eddig a nyugat-szlovákiai régióban végeztük el. Kiindulópontként a Szlovák Belügyminisztérium civil szervezetek adatbázisát használtuk. Ebben szerepel a „magyar” kategória, azonban, nem megbízható a besorolás. A regiszter megalkotói sem tudták megválaszolni a kérdést, mi alapján kategorizálták a szervezeteket. Ezért, járásonként ellenőriztünk minden regisztrált szervezetet és az online elérhető információk alapján létrehoztunk egy listát azokról a szervezetekről, amelyek szerintünk magyar vonatkozásúak. Ezeket aztán telefonon vagy emailben szólítottuk meg. Az adatfelvétel kétféle módon történt, a lekérdező telefonon rögzítette az adatokat, vagy a szervezetek maguk küldték be őket Google Nyomtatvány formájában. A nyugat-szlovákiai régióból így 228 civil szervezet adatát gyűjtöttük össze.

A megszólított szervezetek pozitívan fogadták a kezdeményezést és szívesen együttműködtek. Visszajelzéseik megerősítették azokat a feltételezéseket, amelyekre a projektet építettük: a szervezetek keveset tudnak egymásról, de nagy az igényük egymás megismerésére és lehetséges együttműködésekre.

SocIn Beszélgetések (a Fórum Intézet konzorcium keretében)

A SocIn projekt hosszú távú célja új podcast szolgáltatások kialakítása volt a Fórum Intézet keretében, elsősorban társadalmi innovációkra és társadalmi vállalkozásokra fokuszálva. A projekt fő eleme egy podcast-stúdió létrehozása volt Somorján, az Fórum Intézet székházában. Megvalósult továbbá egy online SocIn konferencia, 5 órában a társadalmi innovációk és társadalmi vállalkozások témák legfontosabb szereplőinek összekötésével. A projektet az Interreg Szlovákia-Magyarország program támogatta és 2022-ben került megvalósításra.

Šamorínčan – együttműküdés egy helyi szlovák szervezettel közös városunkért

2020-2021-ben támogattuk a Šamorínčan polgári társulás Šamorínčan – tájékozott és elkötelezett polgár, aki a régióban szeretne élni című projektjének megvalósítását. Ennek keretében megszerveztünk egy online képzést Dušan Ondrušekkel, a PDCS senior trénerével a depolarizációról, online beszélgetéseket szerveztünk a városi hivatal képviselőivel Občan sa pýta – Kérdez a polgár, valamint megszerveztünk egy sétát Somorja központjában, melyet Zora Pauliniová közterületi tanácsadó vezetett és a participatív elemzés elemei segítségével összegyűjtöttük a polgárok véleményét a megtekintett helyekről és az ötleteiket a fejlesztésekre.

EDUBOX

Az EDUBOX projekt a Karantéma folytatása, melyet 2020-ban valósítottunk meg a Szlovák Oktatásügyi Minisztérium támogatásával. A projekt keretében összegyűjtöttük és adatbázisba rendeztük a karantén ideje alatt bevált jó gyakorlatokat és aktív pedagógusokat. Az adatbázis a www.edubox.sk oldalon érhető el.

Start(up)Suli

2020. májusában szlovákiai magyar középiskolásokat hívtunk versenyezni, melynek keretében iskolai csapataik társadalmi problémák megoldására kerestek vállalkozói ötleteket. Az előkészítő online videókat majdnem 300-an megnézték és az egy napos online workshopon 46 diák vett részt 8 középiskolából. Tovább …

Házisuli

A Szlovák Rádió és Televízió Magyar Adása keretében létrehozott „Házisuli” rövidfilmek célja az alapiskolás pedagógusok és szülők munkájának támogatása volt a COVID-19 miatt kialakult karanténhelyzetben. Lelovics Andrea facilitálta az RTVS magyar adása stábja és a filmekben szereplő pedagógusok programtervező megbeszéléseit. A filmek megtekinthetők itt.

Karantéma

Rendhagyó online alkotóműhely keretében vizsgálták meg a szlovákiai magyar virtuális oktatás legégetőbb problémáit pedagógusok, diákok, szülők és szakemberek 2020. április 4-én. Az ország első Karantémáján, melyet a FRDC kezdeményezett és koordinált, több mint 50 pedagógus vett részt. Tovább …

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.