CEURES

Poslaním projektu CEURES (2023-24) je prispieť k zvýšeniu odolnosti miest v strednej Európe prostredníctvom identifikácie osvedčených postupov a výmeny poznatkov medzi urbanistami, samosprávami a mladými odborníkmi, v spolupráci so Združením pre rozvoj miest (HU) ako vedúcim partnerom, Univerzitou Hradec Králové (CZ)Inštitútom geografie a priestorovej organizácie Stanisława Leszczyckého Poľskej akadémie vied (PL)Fórum centrom pre regionálny rozvoj (SK) a PONTIBUS EGTC (SK-HU).

Cieľom CEURES je zhromaždiť rozptýlené najlepšie postupy a poznatky v oblasti odolnosti miest v krajinách V4 za posledné roky a šíriť ich medzi najdôležitejšie cieľové skupiny s cieľom dosiahnuť maximálny účinok:

  • identifikovať najlepšie postupy vo všetkých krajinách V4
  • organizovanie seminárov pre odborníkov
  • príprava a vydanie zborníka osvedčených postupov
  • vypracovanie praktických viacjazyčných školiacich materiálov vo forme modulárneho elektronického vzdelávania
  • realizácia pilotných školení
  • vytvorenie stredoeurópskej príručky odolnosti miest

Projekt podporil Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý financujú vlády Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Poslaním fondu je podporovať udržateľnú regionálnu spoluprácu v strednej Európe.


Osvedčené postupy prezentované na medzinárodných seminároch:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.