Fórum centrum pre regionálny rozvoj (FRDC) bolo založené v roku 1999 ako člen konzorcia Fórum inštitút. Naším poslaním je prispieť k budovaniu otvoreného a prosperujúceho južného Slovenska. Na dosiahnutie tohto cieľa neustále budujeme kapacity a siete v rámci regiónu, na celom Slovensku a v zahraničí.

Podporujeme a rozvíjame maďarské občianske organizácie, obce a mestá, a malé a stredné podniky na južnom Slovensku. Medzi naše kľúčové priority patria podpora sociálnych inovácií, podnikavosti v riešení sociálnych a ekologických problémov, multisektorovej spolupráce a podpora spolupráce a partnerstiev so slovenskými organizáciami.

FRDC sa usiluje o pozitívnu zmenu v regióne južného Slovenska a vytvára komunitný priestor, v ktorom sa môžu rôzne zainteresované strany stretávať s cieľom dosiahnuť spoločnú víziu pre náš región. Neustále sa snažíme prispievať k rozvoju a prosperite tohto územia prostredníctvom inovatívnych riešení a účinných sietí zainteresovaných.

Sme radi a pyšní na to, že s tímom FRDC a v spolupráci s našimi partnermi môžeme byť súčasťou formovania budúcnosti a rozvoja regiónu južného Slovenska.

Naše hodnoty

SPOLUPRÁCA

Veríme, že riešenie zložitých sociálnych a environmentálnych problémov je možné dosiahnuť len spoluprácou s inými organizáciami, sektormi, jednotlivcami atď.

ODBORNOSŤ

Našim partnerom a klientom ponúkame najvyššiu kvalitu. S týmto cieľom sa pravidelne zúčastňujeme na školeniach, konferenciách a študujeme miestnu a medzinárodnú odbornú literatúru.

ZODPOVEDNÉ RIADENIE

Dobré riadenie a transparentnosť sú základnými kameňmi našej organizácie. Dobré riadenie pre nás znamená aktívne zapojenie všetkých zainteresovaných strán do našich rozhodovacích procesov.

DIVERZITA

Rozmanitosť je charakteristickým znakom našej spoločnosti a považujeme ju za jej silnú stránku. Sme otvorení novým nápadom a „novým a neobvyklým“ riešeniam.

Kreatívne riešenia od roku 1999

1999 – 2014: Éra „sprostredkovania znalostí“

Fórum centrum pre regionálny rozvoj od svojho vzniku čerpá z bohatých vedomostí, skúseností a kontaktov, ktoré jeho zakladatelia získali v 90. rokoch v pôvodnom Fórum inštitúte, v iných organizáciách a na rôznych školeniach doma i v zahraničí. Vďaka nim sme sa od prvých rokov zapojili do rôznych medzinárodných projektov zameraných na budovanie kapacít mimovládnych organizácií a aktivistov pôsobiacich v oblasti miestneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu na južnom Slovensku.

Veľa sme cestovali do Maďarska, Rakúska, Holandska a ďalších krajín, z ktorých sme sa vrátili s množstvom inšpirácie nielen pre seba, ale aj pre aktivistov a odborníkov, ktorí nás sprevádzali z celého južného Slovenska. Získané informácie, poznatky a skúsenosti sme potom pretavili do nápadov a veľmi často aj do nových úspešných projektov.

Počas tohto obdobia naši kolegovia úzko spolupracovali s Fórum informačným centrom, tretím členom Fórum konzorcia, ktoré sa zaoberalo výskumom, rozvojom a sieťovaním maďarských mimovládnych organizácií na južnom Slovensku.

Naše najdôležitejšie práce z týchto rokov:

  • CELODIN (Stredoeurópska sieť miestneho rozvoja): V rokoch 2000 až 2005 sme spolupracovali s kolegami z Maďarska, Českej republiky, Poľska a Sedmohradska na viacerých medzinárodných projektoch.
  • Hainburg – Somorja 2012 (2008-2012): Hlavným partnerom projektu podporeného z programu Interreg SK-AT bolo Mesto Šamorín, ale my sme iniciovali, koordinovali prípravu, napísali žiadosť o financovanie a riadili jeho realizáciu.
  • DATOURWAY (2009 – 2011): V rámci tohto projektu sme spolu s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami verejného sektora z podunajských krajín vypracovali stratégiu rozvoja cestovného ruchu v podunajskej oblasti. Projekt bol podporený programom Interreg SEE. Opäť sme sa snažili zapojiť do našej práce čo najviac miestnych organizácií, a tak pomôcť ich rozvoju.
  • Mentorský program pre začínajúce mimovládne organizácie (2012 – 2014): V rámci projektu Interreg HU-SK sme túto tému prepojili s prácou Fórum informačného centra a opäť sme rozvíjali kapacity mimovládnych organizácií.

2014 – 2020: Obdobie „interim prác“

Veľké projekty boli postupne nahradené menšími projektmi, v rámci ktorých sme pracovali pre iné mimovládne organizácie a obce ako dočasní projektoví manažéri alebo ako experti na miestny rozvoj, na písanie grantových žiadostí a na manažment grantov.

Naša práca z vlastnej iniciatívy sa zameriavala najmä na Šamorín a jeho okolie, organizovali sme rôzne programy pre deti o miestnom prírodnom a kultúrnom dedičstve a pokladoch.

Od roku 2020: Sociálne inovácie a budovanie sietí

V roku 2020 sme si pri vypuknutí pandémie uvedomili, že naša organizácia a naši zamestnanci majú skúsenosti a vedomosti, ktoré kolegovia a učitelia v krízovej situácii potrebovali. Na začiatku lockdown-u sme zorganizovali online hackathon pre pedagógov – Karantému -, ktorý zorganizovali dobrovoľníci z rôznych oblastí a zúčastnilo sa na ňom viac ako 50 pedagógov. Spätná väzba bola veľmi dobrá a inšpirovala nás k tomu, aby sme sa začali hlbšie zaoberať sociálnymi inováciami, sociálnym podnikaním a spoluprácou. Pri našej práci používame recept, ktorý je od nášho vzniku osvedčený: odovzdávať poznatky, ktoré sme získali vďaka našej národnej a medzinárodnej sieti kontaktov, skúseností a štúdií, mimovládnym organizáciám, obciam a malým a stredným podnikom pôsobiacim na južnom Slovensku, a prispievať tak k budovaniu otvoreného a prosperujúceho južného Slovenska.

Náš tím

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.